Behandeltarief vorig jaar

Dit waren de behandeltarieven in 2023:

Het IDI hanteert de marktconforme tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Deze tarieven zijn vrij van BTW. Voor ongecontracteerde zorg zijn dat de onderstaande tarieven. Voor gecontracteerde zorg liggen de tarieven lager.

Voor diagnostiekcontacten in 2023:
Aantal minuten Prestatie Klinisch psycholoog GZ-psycholoog Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
5 diagnostiek € 50,13 37,87 € 33,38
15 diagnostiek € 86,28 € 65,19 € 57,24
30 diagnostiek € 143,84 € 108,04 € 94,41
45 diagnostiek € 201,28 € 151,07 € 131,73
60 diagnostiek € 229,67 € 173,40 € 150,87
75 diagnostiek € 279,57 € 211,34 € 183,72
90 diagnostiek € 342,79 € 259,01 € 225,23
120 diagnostiek € 492,09 € 373,08 € 323,94
Voor behandelcontacten in 2023:
Aantal minuten Prestatie Klinisch psycholoog GZ-psycholoog Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
5 behandeling € 39,06 € 29,68 € 26,03
15 behandeling € 69,69 € 52,99 € 46,31
30 behandeling € 119,30 € 90,36 € 78,65
45 behandeling € 169,56 € 128,40 € 111,57
60 behandeling € 200,40 € 152,50 € 132,27
75 behandeling € 246,48 € 187,76 € 162,74
90 behandeling € 301,13 € 229,30 € 198,79
120 behandeling € 441,59 € 337,14 € 291,95
Voor overige prestaties in 2023:
Overige prestaties
Intercollegiaal overleg (5 min.) € 23,58
Intercollegiaal overleg (15 min.) € 71,88
Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden. € 98,85
Niet-basispakketzorg consult € 124,16

Behandeling waar een geldige verwijsbrief voor was, werd (grotendeels) gedekt door uw basisverzekering, waarbij uw polisvoorwaarden leidend zijn. In 2023 had het IDI een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Particuliere hulpverlening
Voor behandeling die niet in aanmerking kwam voor vergoeding werd in 2022 per gesprek van 45 minuten € 124,16  in rekening gebracht (als “niet-basispakket-zorg consult”, het zogenoemde OVP “Onverzekerde Prestatie”). Voor onze zakelijke cliënten boden we coachingsgesprekken aan. Een coachinggesprek van 45 minuten kostte in 2023 € 195,- excl. btw.