Op een wachtlijst: wat kun u doen?

De wachttijd voor psychologisch hulp is toegenomen, ook in onze praktijk. De kans is dus groot dat u wat tijd moet overbruggen voor u een psycholoog spreekt. We wijzen u graag op enkele opties om uw mentale gezondheid te verbeteren:

Praktijkondersteuner van uw huisarts (POH-GGZ)

Gesprekken met een praktijkondersteuner bij uw huisarts (of uw huisarts zelf) kunnen bijdragen aan uw mentale gezondheid. Het werken aan uw ritme, verbeteren van uw slaap of het uitvoeren van laagdrempelige interventies zouden een goede start kunnen zijn.

Vertrouwenspersoon werk/school

Veel werkgevers en scholen hebben een vertrouwenspersoon. De wachttijd voor gesprekken met een vertrouwenspersoon is vaak korter dan in de GGZ. Zeker voor lichtere klachten is dit aan te raden. Vertrouwenspersonen hebben, net als psychologen, een beroepsgeheim. Soms biedt een werkgever ook de mogelijkheid om een coach te bezoeken. Dit kan, evenals ondersteuning door de POH-GGZ, een goede voorbereiding zijn op de therapie. Wel is belangrijk om uit te zoeken wat de achtergrond en ervaring is van de coach (iedereen mag zich immers coach noemen). We raden aan te kijken of de coach lid is van een beroepsvereniging.

Slaaptherapie binnen kader van wetenschappelijk onderzoek

We wijzen u graag op de mogelijkheid om, terwijl u wacht op behandeling bij het IDI, alvast deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek naar de rol van slaapkwaliteit. Het betreft een onderzoek waarbij mensen die voor hun behandeling (of eventueel overlappend met het begin van de behandeling) alvast slaaptherapie krijgen. Zie voor meer informatie, geschiktheid en aanmelding: https://www.slaapregister.nl/beter en deze Betere nachten betere dagen – folder.

Hulplijnen

Er zijn hulplijnen die u een luisterend oor kunnen bieden. De Luisterlijn is bijvoorbeeld dag en nacht bereikbaar voor een vertrouwelijk gesprek (088 0767 000). Chatten of mailen is ook mogelijk via deluisterlijn.nl

MIND Korrelatie is de hulplijn van MIND. Iedereen die te maken heeft met psychische en psychosociale problemen kan daar terecht. Professionele hulpverleners bieden gratis en anoniem hulp en advies. Iedere werkdag van 9.00 tot 21.00 uur. U kunt zelf kiezen op welke manier jij het liefste contact wil: per telefoon (0900-1450), chat (https://mindkorrelatie.nl), WhatsApp (0613863803) of e-mail (vragen@wijzijnmind.nl).

Heeft u een misdrijf, verkeersongeval of calamiteit meegemaakt, dan kunt bij slachtofferhulp terecht voor emotionele steun, hulp in het strafproces en ondersteuning bij het vergoed krijgen van je schade (0900 0101). Deze ondersteuning is altijd gratis.

U kunt bij het Centrum Seksueel Geweld terecht als u te maken hebt (gehad) met (online) seksueel geweld. Bel 0800-0188 of chat via www.chatmetcsg.nl.

In nood of bij terugkerende gedachten aan zelfdoding kunt u contact opnemen met 113 online (0800-0113) of www.113.nl

Praten met vrienden en familie

Blijf niet alleen rondlopen met uw klachten. Praat erover met dierbaren. Een goed gesprek met iemand die u en uw situatie kent en die u vertrouwt doet veel goed. Wanneer u niets deelt, weet uw omgeving niet wat er speelt en kan u daardoor ook niet steunen. Natuurlijk moet er wel een balans zijn in het delen, iets continue op de voorgrond zetten kan ervoor zorgen dat anderen afstand nemen. Vaak helpt het om een perspectiefwissel toe te passen: wat zou ik willen weten als het mijn zus/broer/vriend/vriendin/nicht/neef betrof? Uw dierbaren vinden ‘niet-weten’ vaak veel naarder dan wel weten wat er speelt. Delen wat u bezighoudt, kan jullie band versterken.

Apps en online trainingen

Er zijn verschillende apps beschikbaar waarmee u kunt werken aan uw mentale gezondheid. Bijv. op gebied van ontspanning/mindfulness: de mindfulness-app van VGZ, Headspace en Waking Up. Hiermee kan u zelfstandig aan de slag. De app ‘mood meter’ kan gebruikt worden ter registratie van stemming. De app ‘mijn eetmeter’ van het voedingscentrum kunt u gebruiken om inzicht te krijgen in eet- en drinkgewoonten o.a. bij eetproblematiek. Het Trimbos Instituut biedt online trainingen om zelfstandig te werken aan slaap, pieker- of stressklachten (www.snelbeterinjevel.nl).

Patiëntverenigingen

Bijna voor elke aandoening is wel een patiëntvereniging. Kijk wel of het een professioneel platform betreft of dat iedereen zomaar wat neer kan zetten. Dergelijke openbare forums kunnen namelijk sommige klachten juist versterken doordat ze bijv. nog meer angst oproepen of onjuiste adviezen verkondigen. De vereniging voor angst en dwang is een aanrader (https://adfstichting.nl) evenals stichting mind (https://wijzijnmind.nl). Er zijn ook verenigingen die zich richten op bepaalde vormen therapie, hier kunt u alvast informatie vinden over de therapie. Bijv. de vereniging voor cognitieve gedragstherapie, de vereniging voor EMDR en de vereniging voor schematherapie.

Zelfhulpboeken

Zelfhulpboeken kunnen ook helpen, al is het wel zaak de juiste te kiezen. De zelfhulpboeken van uitgeverij Boom zijn een aanrader. Evenals de ‘stap voor stap’-boeken van uitgeverij Hogrefe.

Verergeren uw klachten en maakt u zich ernstige zorgen?

Neemt u dan contact op met uw huisarts. De huisarts belt zo nodig de crisisdienst die u komt helpen. U kunt ook een telefonische hulplijn bellen, bijvoorbeeld 113 of gratis 0800 0113 als u aan zelfdoding denkt.