Voor verwijzers

Kenmerken van het behandelaanbod van het IvDI:
• uitsluitend basis GGZ: behandeling van licht tot matig complexe stoornissen en licht, matig tot ernstig disfunctioneren.
• integrale diagnose en behandeling: intake en behandeling bij dezelfde psycholoog.
• gericht op herstel waarbij de eigen kracht van de cliënt wordt versterkt en waarbij aandacht wordt besteed aan terugvalpreventie.
• naasten worden bij de behandeling betrokken: de partner wordt uitgenodigd mee te komen naar de intake en indien nodig ook bij latere sessies.
• blended care: cliënten krijgen toegang tot een beveiligde E-health omgeving waarin zij vragenlijsten invullen, psycho-educatie en doelgerichte oefeningen (huiswerk) krijgen.
• veilige terugkoppeling middels zorgmail, zorgdomein of per post
• gecontracteerde zorg in 2024: met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten en betaalt u alleen uw eigen risico.
• laagdrempelig: cliënten kunnen zichzelf via de website aanmelden en worden teruggebeld voor een kort screeningsintakegesprek waarin gecontroleerd wordt of de cliënt bij ons aan het juiste adres is.

Exclusiecriteria:
• wanneer specialistische of langdurige zorg wenselijk is (SGGZ)
• wanneer een multi-disciplinaire aanpak wenselijk is o.a. bij matig tot ernstige verslavingsproblematiek, schizofrenie, matig tot ernstige bipolaire stoornis, matig tot ernstige eetstoornis en dementie.
• wanneer 24 uurs zorg wenselijk is of de cliënt crisisgevoelig is. In geval van een onvoorziene crisis doen onze cliënten een beroep op de huisartsenzorg, 113online en/of de crisisdienst Amsterdam. Het IDI heeft geen eigen crisisdienst.
• wanneer uitgebreide diagnostiek nodig is zoals bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek naar AD(H)D, autisme of persoonlijkheidsproblematiek.

Wilt u overleggen over een verwijzing? Neemt u dan gerust contact met ons op telefonisch via 020-4270797, via zorgdomein of per zorgmail: instituutvoordirectieveinterventies@ringamsterdam.nl