Problemen n.a.v. migratie (o.a. heimwee, multiculturele relatieproblemen)

Verhuizen naar een ander land is niet niets, het is een grote levensgebeurtenis die je niet moet onderschatten. Een nieuw land, een nieuwe taal, een andere cultuur, dat vergt aanpassing. Daarbij kunnen problemen ontstaan. Je krijgt bijvoorbeeld last van heimwee of merkt dat culturele verschillen de communicatie met anderen in de weg zit. De problemen kunnen zelfs zo aanwezig zijn dat het leidt tot relatieproblemen of depressiviteit. In dat geval is het zinnig om de hulp in te schakelen van een therapeut

De behandeling in het kort
De therapeut zal uitgebreid de ruimte geven om je verhaal te doen. Samen zullen jullie kijken naar de aanpassingen die van je gevergd worden en de problemen die je daarbij ervaart. Oplossingen worden gezocht in dingen anders doen en anders naar bepaalde gedachten te kijken die te maken hebben met je problemen. Dit kan te maken hebben met hoe je jezelf ziet, hoe je anderen ziet of de toekomst. Samen met de therapeut maak je een plan van aanpak en actie die leidt tot meer levensvreugde, mogelijkheden en energie.

Een van onze psychologen, Leire Abels, heeft zich o.a. gespecialiseerd in hulp bij problemen n.a.v. migratie. Vanuit persoonlijk ervaring (Leire is ruim 20 jaar geleden vanuit Spanje naar Nederland verhuisd) en interesse heeft zij duidelijk oog voor de invloed van culturele achtergrond op psychische en relationele problemen.

Moving to another country is a major life event of which the effects you should not underestimate. A new country, a new language, a different culture, requires your adjustment. In addition, problems can arise. For example, you get homesick or feel that cultural differences cause communication problems with others. These problems may be severe and can lead to relationship problems or depression. In that case it makes sense to get help from a therapist.

One of our psychologists, Leire Abels, has also specialized in assistance with problems arising from migration. From personal experience (Leire has moved from Spain to the Netherlands 20 years ago) she is interested in the influence of cultural background on psychological and relational problems.