Cliëntervaringen

Aan het einde van een behandeling vragen wij onze cliënten om een digitale evaluatievragenlijst in te vullen: de CQ-index. Deze vragenlijst meet onder andere:

 • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?
 • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?
 • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar?
 • Voelde u zich serieus genomen?
 • Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid?

De CQi gebruiken we om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders.

Over het jaar 2020 kregen de psychologen van het IDI de volgende beoordeling van onze cliënten (n=22):

 • Bejegening door de behandelaar (1-10) – score: 9,9 
 • Samen beslissen (1-10) – score: 8,8
 • Uitvoering behandeling (1-10) – score 9,2
 • Het algehele rapportcijfer over 2020 kwam praktijk breed uit op een 9,2

Voor het jaar 2021 nemen we de volgende verbeterpunten mee:

 • We zijn in 2020 begonnen met het afnemen van de CQi vandaar het lage aantal cliënten die deze vragenlijst hebben ingevuld. In 2021 verwachten we de vragenlijst aan alle cliënten aan te bieden.
 • Het trainen van behandelaren op het gebied van shared decision making
 • Het meer adequaat informeren over de mogelijkheden, bijvoorbeeld rondom de inzet van medicatie en verschillende therapiesoorten.