Cliëntervaringen

Aan het einde van een behandeling vragen wij onze cliënten om een digitale evaluatievragenlijst in te vullen: de CQ-index. Deze vragenlijst meet onder andere:

 • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?
 • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?
 • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar?
 • Voelde u zich serieus genomen?
 • Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid?

De CQi gebruiken we om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders.

Over het jaar 2023 kregen de psychologen van het IDI de volgende beoordeling van onze cliënten:

 • Bejegening door de behandelaar (1-10) – score: 9,8 
 • Samen beslissen (1-10) – score: 9
 • Uitvoering behandeling (1-10) – score 8,9
 • Informatie geven (1-10) – score 8,8
 • Het algehele rapportcijfer over 2022 kwam praktijkbreed uit op een 8,6

Mooie cijfers, waar we trots op zijn. We blijven kijken naar hoe het nóg beter kan. Voor het jaar 2024 nemen we de volgende verbeterpunten mee:

 • We hebben in 2023 niet van alle cliënten antwoorden op de CQi vragenlijst ontvangen. We hopen de respons in 2023 te verhogen door cliënten o.a. te wijzen op het belang ervan: we doen echt iets met de feedback die wij ontvangen.
 • Het trainen van behandelaren op het gebied van informatie geven. O.a. het informeren over
  cliëntenorganisaties en/of zelfhulpgroepen, lotgenotencontact bleek gemist te worden. In 2024 zullen wij hier meer aandacht aan besteden en deze informatie ook op onze website beschikbaar maken.
 • Gedurende het jaar worden behandelvaardigheden getraind, zo ook in 2024. Onze behandelaren volgen hiervoor cursussen en bezoeken congressen. Ook maken we gebruik van technische ontwikkelingen om de behandelingen te verbeteren, zo is sinds 2022 een EMDR-kit beschikbaar in de praktijk.