Cliëntervaringen

Aan het einde van een behandeling vragen wij onze cliënten om een digitale evaluatievragenlijst in te vullen: de CQ-index. Deze vragenlijst meet onder andere:

 • Hoe tevreden bent u over de bejegening door uw behandelaar?
 • Heeft u voldoende informatie ontvangen over de verschillende behandelmogelijkheden?
 • Heeft u zich voldoende gehoord en gezien gevoeld door de behandelaar?
 • Voelde u zich serieus genomen?
 • Heeft de behandeling geleid tot een verbetering in uw gezondheid?

De CQi gebruiken we om in kaart te brengen op welke punten cliënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. Daarnaast is de vragenlijst bedoeld om vergelijkend onderzoek te doen naar de prestaties van verschillende GGZ-aanbieders.

Over het jaar 2021 kregen de psychologen van het IDI de volgende beoordeling van onze cliënten (n=67):

 • Bejegening door de behandelaar (1-10) – score: 9,7 
 • Samen beslissen (1-10) – score: 9,4
 • Uitvoering behandeling (1-10) – score 9
 • Informatie geven (1-10) – score 9
 • Het algehele rapportcijfer over 2021 kwam praktijk breed uit op een 8,9

Mooie cijfers, waar we trots op zijn. We blijven kijken naar hoe het nóg beter kan. Voor het jaar 2022 nemen we de volgende verbeterpunten mee:

 • We hebben in 2021 niet van alle cliënten antwoorden op de CQi vragenlijst ontvangen. We hopen de respons in 2022 te verhogen door cliënten o.a. te wijzen op het belang ervan: we doen echt iets met de feedback die wij ontvangen.
 • Het trainen van behandelaren op het gebied van informatie geven. O.a. het meer adequaat informeren over de behandelmogelijkheden, bijvoorbeeld rondom de inzet van medicatie en verschillende therapievormen.
 • Bij de uitvoer van EMDR-behandelingen gaan we gebruik maken van een EMDR-kit.