Relatie- en gezinsproblemen

Voor relatietherapie- en gezinstherapie hebben wij op dit moment een beperkt aantal plekken beschikbaar .

“Ik had nooit gedacht dat dit ons zou kunnen overkomen”

Waar twee (of meer) mensen zijn, zijn verschillende behoeften, temperamenten, communicatiestijlen en wensen.

De één houdt van orde en regelmaat, de ander is wat impulsiever. De één is opgeruimd, de ander houdt van een functioneel rommeltje. De één communiceert direct en standvastig, de ander is flexibel en meegaand. De één weet precies en meteen hoe ie het wil, de ander moet er eerst over denken.

Vaak kunnen persoonlijke verschillen tot reële conflicten en serieuze twijfel leiden waar mensen onderling niet uit komen. Dit gebeurt de meest aardige en intelligente mensen. Als conflicten en twijfels lang duren kunnen ze zelfs onoplosbaar lijken en betrokkenen tot onredelijke, saboterende of zelfs agressieve daden aanzetten. Soms blijkt een conflict inderdaad onoplosbaar en is een scheiding de beste mogelijkheid, veel vaker echter kunnen mensen wel tot elkaar komen, mits er nog gevoel en voldoende wederzijdse bereidheid is.

Een onafhankelijke partij, in de vorm van een relatietherapeut, kan in bijna alle gevallen tot een betere verstandhouding leiden, zelfs als het uiteindelijke resultaat een scheiding blijkt.

Wat doet een relatietherapeut?
De therapeut biedt een veilig kader waarin beide partners gehoord worden en hun kant van het verhaal kunnen doen. In tegenstelling tot wat veel partners denken zijn relatieproblemen geen kwestie van ‘de schuldige’ aanwijzen en veroordelen. Er is niet één schuldige. Problemen worden bijna zonder uitzondering door beide partners in stand gehouden, en beide partners hebben recht op hun kant van het verhaal, en hun eigen oplossingen daarin. Een therapeut kan helpen om te kijken of dit binnen de relatie een reële mogelijkheid is.

Vragen die in relatietherapie aan bod komen:

– Hoe worden de relatieproblemen in stand gehouden?
– Welke interactieve vicieuze cirkels spelen er tussen partners, en in hoeverre hebben partners inzicht in hun eigen aandeel?
– Hoe communiceren de partners met elkaar en hoe trachten zij hun problemen op te lossen?
– Wat zijn de sterke punten van de relatie? Wat houdt de partners bij elkaar?
– In hoeverre zijn beide partners bereid er iets van te maken en aan de wensen van hun partner tegemoet te komen?

Relatietherapie bij het IDI
Relatie- en gezinstherapie bij het IDI vindt plaats binnen een systeemtherapeutisch en directief kader. Als duidelijk is hoe problemen interactief en individueel in stand worden gehouden kan samen met de therapeut een aanpak bedacht worden die de destructieve vicieuze cirkel kan doorbreken en er een meer positieve spiraal tegenover zet. Ook een effectievere manier van communiceren helpt vaak een relatie weer steviger in het zadel.