Werkwijze

Wij werken volgens de zogenaamde directieve traditie en helpen zowel bij individuele klachten als relatieproblemen. Directieve therapie is pragmatisch. Ze gebruikt en combineert werkzame elementen uit verschillende therapieën die hun praktisch nut hebben bewezen o.a. uit de Cognitieve Gedragstherapie, EMDR, Acceptance & Commitment Therapie (ACT) en de Oplossingsgerichte therapie. Hierom worden ook technieken en strategieën creatief naast elkaar gebruikt bijv. EMDR, schrijfexposure en Imaginatie met Rescripting. Zo kan een effectief veranderingsplan op maat gemaakt worden. Eentje dat bij jou past.

Een aantal veronderstellingen van de directieve therapie zijn:

Meten = weten
Als je helder weet wat je wilt, en ziet wat je daarbij in de weg staat is verandering een stap dichterbij. Vage klachten worden hierom samen met jou concreet geformuleerd. Een kleine periode waarbij klachten bijgehouden worden is hierbij vaak een belangrijk hulpmiddel, en een voorbode van echte verandering.

Doen belangrijker dan praten
Praten over verandering is in de praktijk vaak niet genoeg om te veranderen, dingen op een andere manier doen wel. Veel mensen hebben inzicht in hun eigen problemen, maar dat helpt ze lang niet altijd om hun situatie te veranderen. Angst bijvoorbeeld houdt ze tegen. Dingen strategisch op een andere manier doen en het creëren van nieuwe ervaringen kan veel invloed hebben op zelfvertrouwen, motivatie en zelfredzaamheid. Hierom geven wij, in samenspraak met jou, duidelijke opdrachten die je thuis zelfstandig kunt doen. Alle beslissingen in de behandeling nemen we samen. In de evaluatievragenlijst (CQi) geven onze cliënten aan dit ook zo te ervaren (score: 4,39 op een 5 puntsschaal).

Kijken naar mogelijkheden i.p.v. graven in verleden
De vraag ‘wat houd je hier en nu tegen om klachtenvrij en gelukkig te zijn?’ vinden wij belangrijker dan de vraag ‘waar komen uw probleem vandaan?’ De eerste vraag opent de deur van de kamer waar de oplossingen en mogelijkheden zich bevinden. Graven in iemands verleden zal bij ons hierom waarschijnlijk niet de hoofdrol krijgen, tenzij het verleden duidelijke littekens (bijvoorbeeld in de vorm van een trauma) heeft achtergelaten.

Zelfstandigheid geeft vrijheid
De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. Gelukkig wel. Het gaat erom dat je je in de gekozen weg kunt vinden zodat je ook daadwerkelijk stappen zult zetten naar een klachtenvrij en gelukkiger leven. Belangrijk doel van elke behandeling is meer keuzevrijheid en creativiteit te ontwikkelen om obstakels op je pad eigenhandig aan te kunnen pakken. Het doel is om na 5-10 sessies zonder therapeut verder te kunnen. Perioden tussen afspraken worden snel langer en de therapeut krijgt steeds meer de rol van een bevriende coach.

E-Health
Tijdens de behandeling maken we gebruik van een beveiligd online cliëntportaal. Hierin bieden wij psycho-educatie en eventuele aandachtspunten bij oefeningen aan, evenals vragenlijsten. Wat er wordt aangeboden binnen dit platform of daarbuiten in de vorm van bijv. apps, is maatwerk en hangt o.a. van jouw klachten en wensen. De gebruikte middelen worden geïntegreerd in de behandeling. Zo worden er diverse apps gebruikt. Bijv. op gebied van ontspanning/mindfulness: de mindfulness-app van VGZ, Headspace en Waking Up. Hiermee kan je zelfstandig aan de slag. De app ‘mood meter’ kan gebruikt worden ter registratie van stemming. De app ‘mijn eetmeter’ van het voedingscentrum kan gebruikt worden om inzicht te krijgen in eet- en drinkgewoonten o.a. bij eetproblematiek. Indien u zelf een andere handige app gebruikt of bijvoorbeeld beschikt over een health tracking device zoals een smart-match die bijv. slaap registreert dan kunnen deze metingen in de behandeling betrokken. Ook kunt u, zelfs nog voor uw behandeling start, via het Trimbos Instituut gebruik maken van online trainingen om zelfstandig te werken aan slaap, pieker- of stressklachten (www.snelbeterinjevel.nl). En u kunt, desgewenst, een digitaal consult afnemen via beveiligd beeldbellen vanuit het online cliëntportaal.