Vergoeding

Indien u beschikt over een verwijsbrief van de huisarts dan worden, ongeacht of er een diagnose gesteld kan worden, de intakefase (2 tot 3 diagnostiekgesprekken) grotendeels of geheel vergoed vanuit de basisverzekering.

De volgende gesprekken worden alleen vergoed als er sprake is van een psychische stoornis (de meeste maar niet alle diagnoses worden vergoed). Wordt de behandeling van uw klachten niet vergoed vanuit de basisverzekering, dan wordt dat met u besproken tijdens de intakefase, nog voor de behandelfase start.

Vergoeding in de Basis GGZ

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar hangt af van:
– de poliswaarden van uw verzekering
– of het IDI een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar

Het IDI heeft in 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland.

Dit betekent dat de behandeling volledig vergoed wordt (minus het eigen risico) en de facturen van uw sessies rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd zullen worden.

In 2024 hebben wij elke maand beperkt ruimte voor cliënten van VGZ wegens verplichte spreiding van het zorgbudget.

Eigen risico
Er geldt in de basisverzekering in 2024 een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per kalenderjaar. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan kosten per kalenderjaar, die u als vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar zou ontvangen, zelf moet betalen. Het is mogelijk dat uw eigen risico al opgegaan is aan andere zorg. U kunt uw zorgverzekeraar bellen om te vragen hoeveel eigen risico nog ‘open’ staat.

Naast het verplicht eigen risico kunt u bij uw verzekeraar kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit betekent dat u bovenop het verplichte eigen risico van €385,- een vrijwillig eigen risico afsluit in ruil voor een korting op uw premie. Als u hiervoor heeft gekozen, is uw eigen risico dus hoger dan € 385,-

Voor behandeling binnen de GGZ geldt geen eigen bijdrage.

Particuliere hulpverlening
Mocht uw behandeling niet in aanmerking komen voor vergoeding maar wilt u wel zorg dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Heeft u behoefte aan meer informatie?

Op www.zorgwijzer.nl vindt u meer informatie.

Klik hier als u wilt weten hoe het IDI met uw privacy omgaat of wanneer u wilt weten welke informatie op uw nota komt te staan.

Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals verstrekt door de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars. De GGZ verandert voortdurend. We proberen de informatie zo veel mogelijk up to date te houden. Dit maakt echter dat voor de juistheid en volledigheid van deze informatie niet volledig kan worden ingestaan. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om erachter te komen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.