Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig voor (generalistische) basis GGZ. Uw huisarts dient hierop aan te geven welke psychische stoornis of vermoeden van een psychische stoornis geconstateerd is. Ook is het nodig dat de AGB-code van de huisarts op de verwijsbrief staat. Deze standaardverwijsbrief kan uw huisarts gebruiken wanneer hij/zij naar het IDI verwijst.

Indien u beschikt over een verwijsbrief van de huisarts dan worden, ongeacht of er een diagnose gesteld kan worden, de intake (de eerste één of twee gesprekken) grotendeels of geheel vergoed vanuit de basisverzekering.

Sessie 3 en volgende gesprekken worden alleen vergoed als er sprake is van een psychische stoornis (de meeste maar niet alle diagnoses worden vergoed). Wordt de behandeling van uw klachten niet vergoed vanuit de basisverzekering, dan wordt dat met u besproken tijdens de intake. In uw aanvullende verzekering kunt u zich verzekeren voor zaken die niet meer in het basispakket vallen. Klik hier voor een overzicht van zorgverzekeraars die psychologische zorg in het aanvullend pakket hebben opgenomen

Vergoeding in de Basis GGZ

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar hangt af van:
– de poliswaarden van uw verzekering
– of het IDI een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar

Het IDI probeert met zoveel mogelijk zorgverzekeraars een contract af te sluiten zodat onze cliënten een volledige vergoeding ontvangen.

In 2019, 2020 en 2021 heeft het IDI een contract afgesloten met:
– Achmea Zorgverzekeringen
– Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
– OZF Zorgverzekeringen
– Interpolis Zorgverzekeringen
– FBTO Zorgverzekeringen
– ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO zorg)
– ENO (Salland, Hollandzorg, ZorgDirect, Zorg en Zekerheid)
– DSW
– Stad Holland
– A.S.R. verzekeringen (de Amersfoortse, Ditzo)
– De Friesland
Het IDI heeft geen contract met CZ groep (CZ, OHRA, Delta Lloyd, Nationale Nederlanden), Menzis, VGZ (VGZ, Cares, IZZ, IZA, Zorgverzekeraar UMC, Univé Zorg, iptiQ) Aevitae en Caresq (Promovendum, Besured en National Academic)
 Klik hier voor een overzicht van welke zorgverzekeraars onder welke groep vallen.

Heeft het IDI een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt de behandeling volledig vergoed. De factuur zal na afloop van uw behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Heeft het IDI geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u na afloop van de behandeling een factuur van ons die u vervolgens kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat u terugkrijgt van de verzekeraar, is in dat geval afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeringspolis, meestal wordt bij een naturapolis zo’n 70% vergoed. Bij een budgetpolis kan de hoogte van de vergoeding lager zijn. Bij een restitutiepolis zal de hoogte van de vergoeding hoger zijn, zo’n 80 tot 100%. Klik hier voor een overzicht van restitutiepolissen met volledige vergoeding.

Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren naar de hoogte van de vergoeding. Geef aan dat het gaat om behandeling in de BasisGGZ bij een BIG-geregistreerde psycholoog. U kunt hierbij de AGB-code van onze praktijk noemen: 94062506. Hiermee kan uw zorgverzekeraar onze registraties opzoeken.

Eigen risico
Er geldt in de basisverzekering in 2019 en 2020 een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per kalenderjaar. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan kosten, die u als vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar zou hebben ontvangen, zelf moet betalen. Als u ervoor kiest de behandeling zelf te betalen wordt er uiteraard geen eigen risico in rekening gebracht.

Na afronding van uw behandeling ontvangt u van uw zorgverzekeraar een afrekening. Het eigen risico wordt in het jaar dat uw behandeling is gestart aangesproken (ook als uw behandeling in het volgende kalenderjaar wordt afgesloten).

Naast het verplicht eigen risico kunt u bij uw verzekeraar kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit betekent dat u bovenop het verplichte eigen risico van €385,- een vrijwillig eigen risico afsluit in ruil voor een korting op uw premie.

Voor behandeling binnen de GGZ geldt geen eigen bijdrage.

Particuliere hulpverlening
Mocht uw behandeling niet in aanmerking komen voor vergoeding maar wilt u wel zorg dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Heeft u behoefte aan meer informatie?

Op www.zorgwijzer.nl vindt u meer informatie. Belt of mailt u ons gerust wanneer u vragen heeft: 020-4270797, info@ivdi.nl

Klik hier als u wilt weten hoe het IDI met uw privacy omgaat of wanneer u wilt weten welke informatie op uw nota komt te staan.

Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals verstrekt door de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars. De GGZ verandert voortdurend. We proberen de informatie zo veel mogelijk up to date te houden. Dit maakt echter dat voor de juistheid en volledigheid van deze informatie niet volledig kan worden ingestaan. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om erachter te komen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.