Vergoeding

Indien u beschikt over een verwijsbrief van de huisarts dan worden, ongeacht of er een diagnose gesteld kan worden, de intakefase (2 tot 3 diagnostiekgesprekken) grotendeels of geheel vergoed vanuit de basisverzekering.

De volgende gesprekken worden alleen vergoed als er sprake is van een psychische stoornis (de meeste maar niet alle diagnoses worden vergoed). Wordt de behandeling van uw klachten niet vergoed vanuit de basisverzekering, dan wordt dat met u besproken tijdens de intakefase, nog voor de behandelfase start.

Vergoeding in de Basis GGZ

Vergoeding door uw zorgverzekeraar
De hoogte van de vergoeding door uw zorgverzekeraar hangt af van:
– de poliswaarden van uw verzekering
– of het IDI een contract heeft afgesloten met uw verzekeraar

Het IDI probeert met zoveel mogelijk zorgverzekeraars een contract af te sluiten zodat onze cliënten een volledige vergoeding ontvangen.

In 2022 heeft IDI een contract afgesloten met:

  • Zilveren Kruis (Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland , ProLife, One Underwriting BV, Achmea)
  • A.S.R. (A.S.R., Ditzo)
  • DSW (DSW, Stad Holland, inTwente)
  • Menzis (Menzis Zorgverzekeraar, AnderZorg)
  • ONVZ (ONVZ, VvAA, PNO Zorg, Jaaah)
  • OWM Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid, AZVZ)
  • VGZ (VGZ, Univé, ZEKUR, ZEKUR natura, IZZ-VGZ, Bewust, MVJP, Zorgzaam Verzekerd, IZA, UMC

Het IDI heeft in 2022 géén contract met ENO (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, Zorgdirect); CZ-groep (CZ, OHRA, Nationale Nederlanden, IZZ-CZ) en Eucare (Aevitae). Klik hier voor een overzicht van welke zorgverzekeraars onder welke groep vallen.

Heeft het IDI een contract met uw zorgverzekeraar dan wordt de behandeling volledig vergoed (minus het eigen risico). De facturen van uw sessies zullen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Heeft het IDI geen contract met uw zorgverzekeraar dan ontvangt u tweewekelijks, na afloop van één of meerdere gesprekken, een factuur van ons die u zelf aan ons betaalt. U kunt de factuur declareren bij uw zorgverzekeraar. Het bedrag dat u terugkrijgt van de verzekeraar, is afhankelijk van de voorwaarden van uw verzekeringspolis, meestal wordt bij een naturapolis zo’n 60-70% vergoed. Bij een budgetpolis kan de hoogte van de vergoeding lager zijn. Bij een restitutiepolis zal de hoogte van de vergoeding hoger zijn, zo’n 80 tot 100%. Het verschil betaalt u zelf. U kunt in uw polis kijken welk percentage van toepassing is. Het IDI hanteert de marktconforme tarieven (door de NZa vastgesteld). Let op: sommige zorgverzekeraars noemen in hun polis de vergoeding als percentage van hun ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’. Dit ‘gemiddeld gecontracteerde tarief’ verschilt per zorgverzekeraar en is doorgaans lager dan het marktconforme tarief. U kunt in dat geval het beste uw zorgverzekeraar bellen om te vragen hoe hoog de vergoeding zal zijn. Geef aan dat het gaat om behandeling in de Generalistische Basis GGZ onder regie van een BIG-geregistreerde psycholoog. U kunt hierbij de AGB-code van onze praktijk noemen: 94062506. Hiermee kan uw zorgverzekeraar onze registraties opzoeken.

Eigen risico
Er geldt in de basisverzekering in 2022 een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,- per kalenderjaar. Dit betekent dat u de eerste € 385,- aan kosten per kalenderjaar, die u als vergoeding vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar zou ontvangen, zelf moet betalen. Het is mogelijk dat uw eigen risico al opgegaan is aan andere zorg. U kunt uw zorgverzekeraar bellen om te vragen hoeveel eigen risico nog ‘open’ staat.

Naast het verplicht eigen risico kunt u bij uw verzekeraar kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit betekent dat u bovenop het verplichte eigen risico van €385,- een vrijwillig eigen risico afsluit in ruil voor een korting op uw premie.

Voor behandeling binnen de GGZ geldt geen eigen bijdrage.

Particuliere hulpverlening
Mocht uw behandeling niet in aanmerking komen voor vergoeding maar wilt u wel zorg dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen.

Heeft u behoefte aan meer informatie?

Op www.zorgwijzer.nl vindt u meer informatie. Belt of mailt u ons gerust wanneer u vragen heeft: 020-4270797, info@ivdi.nl

Klik hier als u wilt weten hoe het IDI met uw privacy omgaat of wanneer u wilt weten welke informatie op uw nota komt te staan.

Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals verstrekt door de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars. De GGZ verandert voortdurend. We proberen de informatie zo veel mogelijk up to date te houden. Dit maakt echter dat voor de juistheid en volledigheid van deze informatie niet volledig kan worden ingestaan. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om erachter te komen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.