Privacy

Het IDI hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. We gaan zorgvuldig met uw privacy om. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen informatie aan derden. Alle behandelaren bij het IDI werken volgens de ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kunt u inzien op www.psynip.nl En wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving waaronder, maar niet uitsluitend, de AVG, WGBO en Wkkgz.

Privacystatement Instituut voor Directieve Interventies
Ons privacystatement legt uit hoe het IDI met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat staat er op uw nota?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten de volgende gegevens op uw nota komen te staan:

Gegevens zorgaanbieder
Naam zorgaanbieder
AGB-code zorgaanbieder
 
Gegevens patiënt
Naam
Geboortedatum
BSN
Zorgtrajectnummer
Startdatum zorgtraject
Verzekerdenummer
Uzovi-code (de code van de zorgverzekeraar)
 
Gegevens behandeling
Naam regiebehandelaar
AGB-code regiebehandelaar
AGB-code verwijzer
 
 
Gegevens zorgvraag
DSM-hoofdgroep
Gb-ggz profiel (onvolledig, kort, middel of intensief)
Zorgvraagtypering Volledig
Zorgvraagtypering Dynamisch
Zorgvraagtypering Dynamisch met volledige HoNOS+ afgenomen
Antwoorden op HoNOS+ vragen (niet verplicht tot 30 juni 2022)
Input in Zorgvraagtyperingsinstrument Dynamisch
Geadviseerde zorgvraagtype
Gekozen zorgvraagtype
Privacyverklaring actief
Wvggz-/Wzd-historie (niet verplicht tot 30 juni 2022)
Acute-ggz-historie (niet verplicht tot 30 juni 2022)
Verblijfshistorie (niet verplicht tot 30 juni 2022)
 
Gegevens prestatie
Prestatiecode
Prestatie
Uitvoeringsdatum
Geplande starttijd consult
Gedeclareerde tarief (per prestatie)
Naam zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
AGB-code zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
Beroep zorgverlener die de prestatie heeft geleverd
Zorglabel

Informatieverstrekking NZA

Vanaf juli 2022 sturen wij halfjaarlijks gegevens over de zorgvraagtypering aan de Nederlandse Zorg-Autoriteit (NZA). Zij gebruiken deze informatie voor het onderhouden en doorontwikkelen van het systeem van zorgvraagtypering, zodat deze in de toekomst nog beter aansluit op de dagelijkse zorgpraktijk.

De informatiestroom die wij aanleveren, bevat gegevens op individueel patiëntniveau, maar zonder identificeerbare kenmerken zoals een naam of (pseudo)BSN. De NZA behandelt deze gegevens desondanks wel als privacygevoelig.

Bezwaar tegen gegevensaanlevering

Mocht u zich hierbij niet prettig voelen dan kunt u dit aangeven. In een ‘privacyverklaring’ kunt u aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie aan de zorgverzekeraar en de NZA. U kunt dit formulier downloaden: Privacyverklaring. Neemt u alstublieft de ingevulde privacyverklaring mee naar het intakegesprek.