Privacy

Het IDI hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. We gaan zorgvuldig met uw privacy om. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen informatie aan derden. Alle behandelaren bij het IDI werken volgens de ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kunt u inzien op www.psynip.nl

Privacystatement Instituut voor Directieve Interventies
Ons privacystatement legt uit hoe het IDI met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat staat er op uw nota?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten de volgende gegevens op uw nota komen te staan:
– Naam, adres, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer van u
– Naam en Uzovi-nummer (instituutnummer) van uw zorgverzekeraar
– Naam en AGB-code van uw behandelaar
– Type verwijzing, naam en AGB-code van uw verwijzer (meestal uw huisarts)
– Indeling van uw zorgvraag (dus: kort, middel, intensief, chronisch, ‘onvolledig behandeltraject’ of ‘niet basispakket-zorg consult’).
– Start en einddatum van de behandeling
– Hoeveel minuten directe en indirecte tijd uw behandeling heeft geduurd

Inhoudelijke, privacy-gevoelige informatie uit uw dossier zoals uw specifieke diagnose komt niet op de nota te staan.

Behandeling buiten uw zorgverzekeraar om

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling geheel buiten uw zorgverzekeraar te houden. In dit geval zullen de nota’s rechtstreeks aan u gegeven worden en is er geen vergoeding door de zorgverzekeraar mogelijk.

Informatieverstrekking DIS

Ter verantwoording van de door ons geleverde zorg zullen wij periodiek gegevens moeten aanleveren aan het DIS (Diagnose Informatie Systeem). Dit betreft de volgende gegevens:

  • age-code van de zorgaanbieder
  • age-code van de regiebehandelaar
  • type verwijzing
  • agb-code van de verwijzer
  • patiëntgegevens (naam, geboortedatum, geslacht, postcode, bsn en zorgverzekering)
  • behandeltraject (indeling zorgvraagzwaarte, prestatie, prijs, diagnose op hoofdgroepniveau, start- en einddatum, wel of niet ROM (dit betekent: is er wel of niet een voor- en nameting van de klachten gedaan), aantal minuten directe en indirecte tijd en afsluitreden (bijv. behandeling succesvol afgerond of doorverwezen).

Behandeling buiten het DIS om

Mocht u zich hierbij niet prettig voelen dan kunt u dit aangeven. In een ‘privacyverklaring’ kunt u aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie aan het DIS. U kunt dit formulier downloaden: Privacyverklaring, daarna invullen en aan uw behandelaar geven.