Privacy

Het IDI hecht belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw privacy. We gaan zorgvuldig met uw privacy om. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wij verstrekken zonder uw toestemming geen informatie aan derden. Alle behandelaren bij het IDI werken volgens de ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze kunt u inzien op www.psynip.nl

Privacystatement Instituut voor Directieve Interventies
Ons privacystatement legt uit hoe het IDI met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat staat er op uw nota?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moeten de volgende gegevens op uw nota komen te staan:
– Naam, adres, geboortedatum, geslacht en burgerservicenummer van u
– Naam en Uzovi-nummer (instituutnummer) van uw zorgverzekeraar
– Naam en AGB-code van uw behandelaar
– Type verwijzing, naam en AGB-code van uw verwijzer (meestal uw huisarts)
– Indeling van uw zorgvraag (dus: kort, middel, intensief, chronisch, ‘onvolledig behandeltraject’ of ‘niet basispakket-zorg consult’).
– Start en einddatum van de behandeling
– Hoeveel minuten directe en indirecte tijd uw behandeling heeft geduurd

Inhoudelijke, privacy-gevoelige informatie zoals uw specifieke diagnose komt niet op de nota te staan.

Anonieme informatieverstrekking

Ter verantwoording van de door ons geleverde zorg zullen wij periodiek ANONIEME gegevens moeten aanleveren aan het DIS (Diagnose Informatie Systeem). Dit betreft de volgende gegevens:
– Behandelcomponenten (bijv. psychologisch consult of rapportage, dus geen inhoudelijke informatie)
– Diagnose op hoofdgroep niveau (bijv. stemmingstoornis of angststoornis)
– Afsluitreden (bijv. behandeling succesvol afgerond of doorverwezen)
– Wel of niet ROM (dit betekent: is er wel of niet een voor- en nameting van de klachten gedaan)

Mocht u, ondanks het feit dat bovenstaande gegevens anoniem worden aangeleverd, zich hierbij niet prettig voelen dan kunt u dit aangeven. U kunt uw behandelaar vragen om een formulier waarin u kunt aangeven dat u bezwaar heeft tegen het verstrekken van informatie aan het DIS.

Behandeling buiten uw zorgverzekeraar en het DIS om

U kunt er ook voor kiezen om de behandeling geheel buiten uw zorgverzekeraar en het DIS te houden. In dit geval zullen de nota’s rechtstreeks aan u gegeven worden. Informeert u gerust hiernaar.