Behandeltarieven

Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel ingevoerd. Dit is een nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg met eenvoudige regels, duidelijke nota’s en eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. Meer informatie over het zorgprestatiemodel vindt u hier

Uw behandeling in de ggz bestaat uit verschillende onderdelen. Bijvoorbeeld gesprekken met een zorgverlener. In het zorgprestatiemodel heten al deze losse onderdelen zorgprestaties. De zorgprestaties staan op de rekening die de zorgverlener aan u of uw zorgverzekeraar stuurt. Zo is duidelijk voor welke zorg u of uw zorgverzekeraar betaalt.

Welke onderdelen bevat een behandeling?

Voorafgaand aan het eerste gesprek vult u thuis de online vragenlijsten in. De intakefase bestaat uit twee of drie diagnostiekgesprekken van respectievelijk 60, 45 en 30 minuten. En er is 15 minuten online diagnostiekcontact met de regiebehandelaar over het behandelplan incl. diagnose en zorgvraagtypering a.h.v. de HONOS-vragenlijst. Na de intakefase volgen maximaal 9 behandelgesprekken van doorgaans 45 minuten. Tijdens de behandeling houdt uw zorgverlener minimaal 1x een intercollegiaal overleg van 15 minuten. Een psycholoog uit het team kijkt dan mee of u samen op het goede spoor zit. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg. Aan het eind van de behandeling vindt wederom diagnostiek plaats. U vult voorafgaand aan het laatste gesprek thuis de online vragenlijsten in. Het laatste gesprek is een diagnostiekgesprek van 60 minuten en er is doorgaans 2x 15 minuten online diagnostiekcontact met de regiebehandelaar over de eindmetingen, einddiagnose en het eindverslag.

Meer informatie over hoe de behandeling eruit ziet vindt u hier. En u kunt hier de tarieven van vorig jaar nog bekijken.

Kosten

De duur van een consult en het beroep van de zorgverlener bepaalt het tarief. Wij gaan daarbij uit van planning=realisatie. Dat wil zeggen dat wij uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland (ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde). Pas als een consult 15 minuten korter of langer duurde dan gepland passen wij de duur van het consult aan. Dit scheelt veel onnodige administratie. Heeft u op één dag meerdere keren contact met uw zorgverlener via e-mail of chat? Dan zal dit als 1 consult op de rekening staan.

Het IDI hanteert de marktconforme tarieven die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. Deze tarieven zijn vrij van BTW. Voor ongecontracteerde zorg zijn dat de onderstaande tarieven. Voor gecontracteerde zorg liggen de tarieven lager.

Voor diagnostiekcontacten in 2024:
Aantal minuten Prestatie GZ-psycholoog Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
5 diagnostiek € 39,98 €35,24
15 diagnostiek €68,88 €60,49
30 diagnostiek € 114,20 €99,81
45 diagnostiek €159,70 €139,31
60 diagnostiek €183,44 €226,92
75 diagnostiek €223,48 €194,39
90 diagnostiek €274,01 €238,41
120 diagnostiek €380,13 €330,12
Voor behandelcontacten in 2024:
Aantal minuten Prestatie GZ-psycholoog Psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog
5 behandeling € 31,48 €27,61
15 behandeling € 56,19 €49,11
30 behandeling € 95,67 €83,31
45 behandeling €135,89 €118,15
60 behandeling €161,46 €140,14
75 behandeling €198,72 €172,37
90 behandeling €242,76 €210,63
120 behandeling €346,41 €300,11
Voor overige prestaties in 2024:
Overige prestaties
Intercollegiaal overleg (5 min.) €25,05
Intercollegiaal overleg (15 min.) €76,35
Schriftelijke informatieverstrekking (met toestemming patiënt) aan derden. €104,69
Niet-basispakketzorg consult €132,24

Een behandeling wordt met een geldige verwijsbrief, volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Met alle zorgverzekeraars hebben wij een contract afgesloten en betaalt u alleen uw eigen risico. Kijk hier voor meer informatie over vergoeding door uw zorgverzekeraar.

Relatietherapie 
Zorgverzekeraars vergoeden geen relatieproblematiek. De behandeling hiervoor dient u zelf te betalen, of wordt soms vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Relatietherapie bestaat altijd uit een dubbele sessie (90 minuten). Het tarief hiervoor is: €264,48 (beide partners wordt één consult á €132,24 in rekening gebracht). Voor relatietherapie heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Coaching

Voor onze zakelijke cliënten bieden we coachingsgesprekken aan. Een coachinggesprek van 45 minuten kost € 180,-. Voor een coachingstraject kunt u bij uw werkgever informeren naar de vergoedingsmogelijkheden.

Algemeen
U heeft in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle zorg die valt onder uw basisverzekering. Om uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Deze dient u voor de eerste afspraak aangeleverd te zijn (via u of rechtstreeks door uw huisarts). Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals een adreswijziging of verandering van zorgverzekeraar, dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven, dan zijn wij genoodzaakt de nota’s bij u in te dienen.

Afspraak annuleren of verzetten?
Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd, dit kunt u doen per mail, telefoon of voicemailbericht. Indien uw afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd, brengen wij de kosten voor de betreffende sessie(s) bij u in rekening (‘no show’).

Heeft u behoefte aan meer informatie van het IDI?
Wilt u meer informatie over behandeling in de GGZ? Kijkt u dan op:
– De website van het Nederlands Instituut van Psychologen: www.psynip.nl
– De website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl
Klik hier als u wilt weten welke informatie op uw nota komt te staan.
Wij kunnen ons voorstellen dat deze hoeveelheid aan informatie vragen bij u oproept. Belt of mailt u ons gerust wanneer u vragen heeft: 020-4270797, info@ivdi.nl

Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals verstrekt door de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars.  We proberen de informatie zo veel mogelijk up to date te houden. Dit maakt echter dat voor de juistheid en volledigheid van deze informatie niet volledig kan worden ingestaan. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om erachter te komen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.