Behandeltarieven

Wat kost een psychologische behandeling in de Generalistische Basis-GGZ?
Tijdens de intake moet worden ingeschat wat voor behandeling u nodig heeft (kort, middel of intensief). De tarieven per behandeling die start in 2021 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa):

Een korte behandeling (294 minuten: 3 tot 4 gesprekken) kost € 522,13
Een middellange behandeling (495 minuten: 5 tot 7 gesprekken) kost € 855,01
Een lange behandeling (750 minuten: 8 tot 10 gesprekken) kost €1434,96
Het telefonisch aanmeldgesprek is bij het IDI vrijblijvend en kosteloos.
Alleen een intakegesprek, adviesgesprek en doorverwijzing (max. 2 sessies) kost € 228,04

Behandeling binnen deze zorgcategorieën wordt gedekt door uw basisverzekering, waarbij uw polisvoorwaarden leidend zijn. Indien er een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar dan kunnen andere tarieven gelden. Klik hier voor informatie over de vergoeding door uw zorgverzekeraar. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor vragen over de hoogte van de vergoeding. Uw zorgverzekeraar kan u ook informeren in hoeverre uw eigen risico al verbruikt is. NB: de hoogte van de vergoeding kan per zorgverzekeraar verschillen.

Heeft u een korte, middellange of lange behandeling nodig?
Bij het bepalen welke behandeling u nodig heeft, wordt gebruik gemaakt van de volgende 5 criteria:
– Heeft u last van een psychische stoornis?
– Wat is de ernst van de problematiek?
– Wat is het risico dat u loopt?
– Hoe complex zijn de klachten?
– Wat is het beloop van de klachten?
Tijdens de intakefase van de behandeling komt aan bod hoe lang de behandeling zou kunnen duren. U krijgt dan inzicht in de kosten.

Particuliere hulpverlening
Behandeling van bepaalde klachten, zoals partnerrelatieproblemen, worden niet vergoed vanuit de basisverzekering. Mocht uw behandeling niet in aanmerking komen voor vergoeding maar wilt u wel zorg dan kunt u ervoor kiezen de behandeling zelf te betalen. Bij het vaststellen ons tarief hebben we ons gehouden aan de tarieven zoals die zijn vastgelegd door de NZa. Bij particuliere hulpverlening wordt het zogenoemde OZP-tarief per sessie in rekening gebracht. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen directe tijd (consult) en indirecte tijd (dossiervorming, diagnostiek, gespreksvoorbereiding, administratie e.d.) Per consult worden 60 minuten in rekening gebracht, 45 minuten consult en 15 minuten indirecte tijd. De kosten daarvan zijn € 114,41. Wanneer u in het geval van relatietherapie een dubbele sessie heeft dan wordt beide partners één consult in rekening gebracht. Voor particuliere hulpverlening heeft u geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Coaching
Voor onze zakelijke cliënten bieden we coachingsgesprekken aan. Een coachinggesprek van 45 minuten kost € 125,-

Algemeen
U heeft in alle gevallen van vergoeding te maken met uw eigen risico; dat geldt voor alle zorg die valt onder uw basisverzekering. Om uw behandeling door de zorgverzekeraar vergoed te krijgen, heeft u een verwijzing nodig van de huisarts. Deze dient u voor de eerste afspraak aan het IDI te geven. Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis, dan dient u dit aan ons door te geven. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als al uw gegevens en premiebetalingen in orde zijn. Als blijkt dat u wijzigingen niet aan ons heeft doorgegeven, dan zijn wij genoodzaakt de nota’s bij u in te dienen.

Afspraak annuleren of verzetten?
Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van te voren te worden afgezegd, dit kunt u doen per mail, telefoon, voicemail of sms. Indien uw afspraak niet 24 uur van te voren is afgezegd, brengen wij de kosten voor een sessie bij u in rekening (‘no show’).

Verwijsbrief van uw huisarts
Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Standaard verwijsbrief Huisarts BasisGGz Deze standaardverwijsbrief kan uw huisarts gebruiken wanneer hij/zij naar het IDI verwijst. De meeste huisartsen hebben een eigen format voor de verwijsbrief.

Heeft u behoefte aan meer informatie van het IDI?
Wilt u meer informatie over behandeling in de GGZ? Kijkt u dan op:
– De website van het Nederlands Instituut van Psychologen: www.psynip.nl
– De website van de Nederlandse Zorgautoriteit: www.nza.nl
Klik hier als u wilt weten welke informatie op uw nota komt te staan.
Wij kunnen ons voorstellen dat deze hoeveelheid aan informatie vragen bij u oproept. Belt of mailt u ons gerust wanneer u vragen heeft: 020-4270797, info@ivdi.nl

Vanaf 1 januari 2021 zijn de tarieven in de GGZ gewijzigd. Is uw behandeling in 2020 gestart dan gelden de tarieven uit 2020. Het eigen risico van het startjaar wordt aangesproken (ook als de declaratie in het volgende jaar wordt ingediend). Klik hier voor de behandeltarieven in 2020

Disclaimer: het overzicht van kosten en vergoedingen is met zorg samengesteld op basis van informatie zoals verstrekt door de Nederlandse Zorgautoriteit en de zorgverzekeraars.  We proberen de informatie zo veel mogelijk up to date te houden. Dit maakt echter dat voor de juistheid en volledigheid van deze informatie niet volledig kan worden ingestaan. Er kunnen aan deze informatie geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Wij raden u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om erachter te komen voor welke vergoeding u in aanmerking komt.