Behandeling stap voor stap

Bij het IDI kunt u terecht voor behandeling in de Basis GGZ. Het IDI biedt geen gespecialiseerde GGZ. Hoe ziet een behandeling bij het IDI eruit?

Aanmelding

Na uw aanmelding en het toesturen van een verwijsbrief neemt onze officemanager, Chantal Haasbeek, contact met u op. Zij stuurt u een korte vragenlijst toe. Op basis van uw antwoorden schatten wij in of wij de juiste kennis en ervaring in huis hebben om u goed te kunnen helpen.

Online adviesgesprek

Soms hebben we na uw antwoorden op de vragenlijst aanvullende informatie nodig. In dat geval plant de office manager met u een online adviesgesprek met een psycholoog in (duur 15-30 minuten). Het doel van dit adviesgesprek is onderzoeken of wij u de juiste hulp kunnen bieden. We willen hiermee voorkomen dat u onnodig bij ons op de wachtlijst voor behandeling staat. Op basis van uw antwoorden op de vragenlijst, en het online adviesgesprek bekijkt de psycholoog samen met u of u een behandeling bij ons kunt starten. Indien dit niet het geval is, dan krijgt u advies waar u beter naar toe kunt.

Intake

Onze officemanager plant met u, zodra dit mogelijk is, intake -en vervolggesprekken in. Zij bespreekt ook met u of het zinvol is om een belangrijke naaste mee te vragen. We kijken welke behandelaar qua expertise het beste bij u past en op korte termijn tijd heeft.

U ontvangt een e-mail met een uitnodiging om een cliëntportaal te activeren. Hierin worden dan twee vragenlijsten klaar gezet. Deze vragenlijsten vragen wij u voorafgaand aan het intakegesprek in te vullen.

Intakefase (2-3 gesprekken)

Tijdens de intakefase maakt u kennis met uw behandelaar. Tijdens de intakefase voelt u aan of u zich bij de behandelaar op uw gemak voelt en of u met deze behandelaar verder wilt. Goed contact met uw behandelaar zien wij als voorwaarde voor een geslaagde behandeling.

Het doel van de intakegesprekken is een globaal beeld krijgen van wat er zoal speelt en wat u met een behandeling wilt bereiken. Uw behandelaar bespreekt verschillende behandelmogelijkheden met u en u beslist samen hoe de behandeling eruit komt te zien. Indien wij u niet de juiste behandeling kunnen bieden, dan krijgt u advies waar u beter naar toe kunt.

Duidelijk behandelplan

Uw behandelaar zet tijdens de intakefase de gekozen behandelaanpak in een schriftelijk behandelvoorstel. Hierin staat een kort overzicht van de aanmeldreden, diagnose, voorgestelde behandelaanpak, behandeldoelen, duur van de behandeling, manier waarop geëvalueerd zal worden, afspraken rondom verplaatsen en annuleren van sessies, kosten, vergoeding en werkwijze volgens beroepscode NIP. Dit voorstel bespreekt uw regiebehandelaar met u. Als alle informatie klopt en u vertrouwen heeft in de aanpak, kan de behandeling beginnen.

Behandeling (9 gesprekken)

Een behandeling bestaat uit maximaal 9 gesprekken (excl. de intakegesprekken). De gesprekken kunnen ook via beveiligd videobellen plaatsvinden. In onze beveiligde cliëntportaal kunt u eventuele extra vragenlijsten invullen en informatie en opdrachten downloaden waarmee u thuis verder aan de slag kunt. Ook kunt u desgewenst een digitaal consult afnemen via beveiligd beeldbellen. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Kijkt u dan hier.

Evaluatie

Gedurende de behandeling kijken we regelmatig hoe het gaat. In hoeverre zijn uw behandeldoelen behaald? Zijn we op de goede weg? Bent u tevreden over de behandeling? Dit evalueren tijdens de sessie zodat we tijdig bij kunnen sturen als dat nodig is.

Intercollegiaal overleg

Tijdens de behandeling houdt uw behandelaar minimaal 1x een intercollegiaal overleg van 15 minuten. Een psycholoog uit het team kijkt dan mee of u samen op het goede spoor zit. Dit verhoogt de kwaliteit van zorg.

Afronding

Aan het einde van de behandeling vult u opnieuw een aantal vragenlijsten is, waardoor we zicht krijgen op het behandelresultaat. In het laatste gesprek bespreken wat u geholpen heeft in de behandeling en wat u daaruit wilt behouden voor de toekomst. U maakt een toekomstplan; een persoonlijke “gebruiksaanwijzing” waarin u vastlegt wat u in de behandeling geleerd heeft over uzelf, over de klachten en over technieken die helpen. Inzicht hierin is vrijwel net zo belangrijk als het resultaat van de behandeling zelf, het is namelijk gereedschap om uzelf in de toekomst op het spoor te houden. Als uw dat wilt, brengen wij uw huisarts op de hoogte dat de behandeling is beëindigd. Was de behandeling onverhoopt niet voldoende dan helpen wij u bij de vervolgstappen.

Alle e-health (platform, apps), teksten en instructies die tijdens de behandeling gebruikt zijn, blijven beschikbaar.

Betrokken omgeving

Wij betrekken graag uw naasten (familie, partner, vrienden) bij de behandeling. Hier kunt lezen waarom dat nuttig is.