Behandeling stap voor stap

Bij het IDI kunt u terecht voor behandeling in de Basis GGZ. Het IDI biedt geen gespecialiseerde GGZ. Hoe ziet een behandeling bij het IDI eruit?

Aanmelding

Tijdens een vrijblijvend telefonisch aanmeldgesprek bespreken we kort uw reden van aanmelding en een aantal praktische zaken. Ook kunnen wij eventuele vragen van u beantwoorden. De verwijsbrief ontvangen wij, voorafgaand aan het intakegesprek, rechtstreeks van uw huisarts of via uzelf. Wanneer tijdens het aanmeldgesprek blijkt dat wij u de juiste hulp kunnen bieden, plannen wij een intake-afspraak bij u behandelaar in. We bespreken met u of het zinvol is om een belangrijke naaste mee te vragen naar het intakegesprek. Wij vragen u ter voorbereiding van het intakegesprek een aantal vragenlijsten in te vullen in onze beveiligde online omgeving.

Intake

Het doel van het intakegesprek is een globaal beeld te krijgen van wat er zoal speelt en wat u met een behandeling wilt bereiken. We bespreken verschillende behandelmogelijkheden en beslissen samen hoe de behandeling eruit komt te zien. Het intakegesprek is gelijk ook de kennismaking met uw behandelaar. Goed contact met uw behandelaar zien wij als voorwaarde voor een geslaagde behandeling. Tijdens de intake voelt u aan of u zich bij de behandelaar op uw gemak voelt en of u met deze behandelaar verder wilt.

Duidelijk behandelplan

Uw behandelaar zet na de intake de gekozen behandelaanpak in een schriftelijk behandelvoorstel. Hierin staat een kort overzicht van de aanmeldreden, diagnose, voorgestelde behandelaanpak, behandeldoelen, duur van de behandeling, manier waarop geƫvalueerd zal worden, afspraken rondom verplaatsen en annuleren van sessies, kosten, vergoeding en werkwijze volgens beroepscode NIP. Dit voorstel bespreekt uw behandelaar met u. Als alle informatie klopt en u vertrouwen heeft in de aanpak, kan de behandeling beginnen.

Behandeling

Een behandeling bestaat uit 5 tot 10 gesprekken. U bekijkt steeds samen met uw behandelaar wanneer jullie het volgende gesprek plannen. De gesprekken kunnen ook via beveiligd videobellen plaatsvinden. U krijgt toegang tot onze beveiligde online omgeving waar u vragenlijsten kunt invullen en informatie en opdrachten kunt downloaden waarmee u thuis verder aan de slag kunt. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Kijkt u dan hier.

Evaluatie

Gedurende de behandeling kijken we regelmatig hoe het gaat. In hoeverre zijn uw behandeldoelen behaald? Zijn we op de goede weg? Bent u tevreden over de behandeling? Dit evalueren tijdens de sessie zodat we tijdig bij kunnen sturen als dat nodig is.

Afronding

Aan het einde van de behandeling vult u opnieuw een aantal vragenlijsten is, waardoor we zicht krijgen op het behandelresultaat. In het laatste gesprek bespreken wat u geholpen heeft in de behandeling en wat u daaruit wilt behouden voor de toekomst. U maakt een toekomstplan; een persoonlijke “gebruiksaanwijzing” waarin u vastlegt wat u in de behandeling geleerd heeft over uzelf, over de klachten en over technieken die helpen. Inzicht hierin is vrijwel net zo belangrijk als het resultaat van de behandeling zelf, het is namelijk gereedschap om uzelf in de toekomst op het spoor te houden. Was de behandeling onverhoopt niet voldoende dan helpen wij u bij de vervolgstappen.

Alle e-health (platform, apps), teksten en instructies die tijdens de behandeling gebruikt zijn, blijven onbeperkt beschikbaar.

Betrokken omgeving

Wij betrekken graag uw naasten (familie, partner, vrienden) bij de behandeling. Hier kunt lezen waarom dat nuttig is.